حدود 50هزار سال پیش گروهی  ازمردم ابتدایی نخستین نقش های اولیه را بر دیوار غارهایی که امن ترین

 محل زندگیشان بود رسم کردند.این نقش های اولیه که شاید یکی از کهنه ترین یادگاری های بشری است ،

چیز زیادی از نحوه زیستن این مردمان به ما نمی گوید وتنها نقش چند شکار چی را نشان مید هد که به دنبال

گاوی هستند تا آن را شکار کنند اما چه می شد اگر آنها که 50 هزار  سال پیش ،از این میان ما می زیستند 

می توانستند به جای این نقاشی  ساده،کتابچه ی کاملی از باور ها ، اعتقادات ، ارزش ها ، نحوه زیسنشان

و امید ها و بیم ها یشان را برای ما به یادگار بگذارند . بی شک اگر چنین اتفاقی رخ می داد، امروزه

انسان شناسان و متخصصان  تحول فرهنگ ها جه دانسته های با ارزشی که به  دست نمی آ وردند . اما

افسوس که آنها نه زبانی می دانستند و نه ابزاری که بتوانند پیامشان را به ما برسانند ونه شاید نیازی

می دیدند که در سپیده دم تاریخ ، یادگاری برای دیگران به جای گذارند . اما همین تصاوبر ساده  بعد ها

به عنوان یک راه ارتباطی میان انسان ها قرار گرفت . به  مرور زمان او تصمیم گرفت تا یک راه بهتر برای

ارتباط پیدا کند و به این ترتیب او خط نوشتاری را اختراع کرد به بیان دیگر خط نوشتاری  همان تصاویر

تکامل یافته ی ابتدایی آن زمان است .

 

نوشته شده در پنجشنبه هفدهم خرداد 1386ساعت 21:41 توسط نیلوفر| |

تصویرهایی را که انسان اولیه برای ارسال پیام و بیان مقاصد و اهداف خود ترسیم

 

نمود میتوان از قدیمی ترین خط ها دانست . به عبارتی اجداد خط های کنونی

 

تصویر های نخستین اند و متون چاپی امروز که در آن ها مفاهیم به کمک خط  بیان

 

می شود تکامل یافته ی تصویرهایی است که برای مقاصد گوناگون و آسان کردن

 

ادراک مسایل برای مخاطب یا ساده تر منتقل کردن مفاهیم و برقراری ارتباط توسط

 

آدمیزاد ترسیم شده است .

نوشته شده در دوشنبه سی و یکم اردیبهشت 1386ساعت 21:18 توسط نیلوفر| |

تصویر نخست- به عنوان کلمه برای ارسال پیام های لازم وجاری و روزمره  به کار

 

می رفت . به طور مثال : تصور خورشید یا« روز » با ترسیم شکل ساده ای از

 

«خورشید »و تصور راه رفتن با نمایش تصویری از « پا» امکان پذیر می شد .

 

انسان از آغاز نگارش و شروع به کتابت با آن که از نشانه هایی استفاده کرد که بنا به

 

قراردادی از پیش پذیرفته شده باعث به وجود امدن  تصویر هایی در ذهن مخاطب

 

می شد اما به این نکته آگاهی یافت که مرزهای درک کلم ونوشتار بسیار محدود تر از

 

تصویر است و به منطقه ی جغرافیایی خاصی که بدان زبان تکلم می کنند محدود

 

میشود .

 

از طرفی گروه معدودی «افراد با سواد » می توانند متن های نوشتاری را بخوانند ;

 

اما تقریبا همه ی مردم قادرند به کمک تصویر مضوع مطروحه رادریابند . و مهم تر

 

اینکه زبان نوشتاری از عهده ی بیان وظایف و ظرایفی که تصویر به دوش می کشید

 

قاصر بود وبه عبارتی « نوشتاره اولیه وابتدایی »از جذابیت و جادوی تصویر

 

 بی بهره بود.                                          

نوشته شده در دوشنبه هفدهم اردیبهشت 1386ساعت 19:17 توسط نیلوفر| |

                              پیکر

 

میدانیم که نقاشی در صفحه فقط با دو بعد مطرح میشود و هنری است دو بعدی اما

 

پیکر سازی هنری است سه بعدی و داری حجم . به همین دلیل دست هنرمند در این

 

رشته برای نشان دادن حالت های قابل لمس بازتر است . این نکته در مورد آثار سه

 

بعدی دیگر مثل بر جسته کاری مهرها کنده کاری های روی دیوارها «کتیبه ها »وحتی

 

سکه ها نیز صادق است . بنابراین تمام آثار سه بعدی را می توانیم در این رشته

 

بگنجانیم . عالیترین و قدیمیترین نمونه ای که در این زمینه به دست آمده است

 

دسته ی چاقویی از استخوان است که از سیلک کاشان به دست آمده و مردی را نشان

 

میدهد که لنگی در بر دارد و کمربندی به کمرش بسته است . تعدادی هم از همین

 

منطقه به دست آمده که شباهت تصویری زیادی با  تصاویر شوش دارد . واین نشانگر

 

نوعی رابطه میان سیلک وشوش می باشد .

                                                                منبع : کتاب تاریخ هنر ایران

نوشته شده در دوشنبه دهم اردیبهشت 1386ساعت 14:18 توسط نیلوفر| |